Ehitusinfo

Planeeringu kohaselt on I etapi Kaasiku tänavale võimalik ehitada 1 kolme ja enam korteriga elamu, 2 kaksikelamut ja üksikelamud. Hoone suurim lubatud ehitusalune pindala on vastavalt 800, 400 ja 200 m2.

Hoonete suurim lubatud arv krundil on ridaelamu ja paarismajade puhul 1 ning üksikelamutel 1+1. Hoonete kõrgus 1-2 korrust, hoonel on kohustuslik 2-kordse mahuga osa. Põhimaht 2-kordne, lisamaht 1-kordne.

Kõrvalhooned peavad olema ühendatud krundil peahoonega müüride, variseinte või katusealustega.

Detailplaneeringu järgi võib välisviimistluses kasutada naturaalseid materjale: betooni, kivivoodrit (silikaattelliseid, savitelliseid, columbia kivi), krohvi, puitu. Värvitoonid heledad, pastelsed, naturaalsetele materjalidele lähedased.

Kaldkatuste kattematerjaliks kasutada rullmaterjale kivipuistega, katusekive või plekkmaterjale (valtsplekk).

3x6A elektriliitumine kõigil kruntidel

Tsentraalne vee- ja kanalisatsiooni liitumine

Asfalteeritud sõidu- ja kõnniteed koos tänavavalgustusega

Kergliiklusteede ühendus Roiu ja Taruga

Arhitektuursed hoonestusreeglid

Võta ühendust

    Kätlin Halling

    Kätlin Halling

    Müügipartner